A weboldalunk címe: https://annokalandok.hu.

A annokalandok.hu weboldal az Inomita Kft.  tulajdona. 

Cégjegyzékszám: 13 09 120831

Székhely: 2112 Veresegyház, Fészekrakó utca 18. 

Az ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a feliratkozáshoz, a megrendelések teljesítéséhez szükséges kommunikációhoz, illetve a számlák kiállításához használjuk fel. Az adatokat a törvény által előírt módon tároljuk és azokat harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.

Általános rendelkezések

 1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral az Inomita Kft.,
 2. Cégjegyzékszám: 13 09 120831

Székhely: 2112 Veresegyház, Fészekrakó utca 18. 

(a továbbiakban: “Kezelő”);

 • Kezelő elérhetőségei: e-mail:      info@annokalandok.hu

tel.: +36-30-371-6535 

A személyes adatnak számít minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

 1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet telefonos vagy e-mail-es megrendelésen, önkéntes feliratkozáson keresztül gyűjt össze.;
 2. A Kezelő az Ügyfélnek kizárólag olyan azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a feliratkozáshoz és a megrendelés teljesítéséhez szükségesek;
 3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, harmadik félnek ki nem szolgáltatja, és azok nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

 1. Az Ügyfél által igényelt megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);
 2. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartásához;
 3. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

 1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;
 2. Az előírásoknak megfelelően adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után. A 3 év letelte után az Inomita Kft. munkatársa megkeresi az Ügyfelet és engedélyt kér az adatok további tárolására, illetve Ügyfél kérésére haladéktalanul törli azokat. Erre minden esetben szükség van, hiszen jelen szolgáltatások esetében az Ügyfél általában 3 évnél hosszabb ideig áll megrendeléses kapcsolatban Kezelővel, elérhetőségeire ez után is szükség lehet.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek nincsenek.

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
 2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
 3. A személyes adatok törlésének joga;
 4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;
 5. Az adatok hordozhatóságához való jog;
 6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben: info@ annokalandokt.hu
 7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

 1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;
 2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

 1. annokalandok.hu weboldal felkeresésével az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;
 2. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2022. június 26.

{

Élj úgy, hogy ha egyszer arra kérnek, mondj pár dolgot, ami biztosan csak veled esett meg, legyen mit mesélned!

szerintem 🙂